[entry-title permalink="0"]

Castellano – ÁrabeBúlgaro – Inglés – FrancésPortugués – Rumano – Ruso – Chino – Polaco


Santru Juumtukaay ngir Njàŋgum Caada yu Duggënte – ci Aragon (CAREI) santr la bu Bàŋqaasu Njàŋgale, Caada ak Tàggat-Yaram bu Guwernmaa wu Aragon taxawal ngir jàŋgalekatu Aragon yi sukkëndiku ci ngir dalal ak dugal ñi jóge bitim-réew ci njàŋg mi te wéer ko ci duggënte caada. Lii teg la ci ëllëg, bi nga xam ni moom rekk moo fi sës, te ngeen war ci bookk – xam ni ci ni ñu gise njàŋgmi, mëneesna tabax ëllëg teg ko ci wutum ndaje ak jaxasoo yi ñuy jëmële ci dundu mbooloo gu gënë dëgërël moom-sa-bopp, gënë yemale te gënë jappoo.

Los comentarios están cerrados en este artículo, pero los trackbacks y pingbacks están abiertos.

404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

buca escort
casino siteleri - slot siteleri
porn stars
istanbul escort ataköy escort avcılar escort bostancı escort ataşehir escort
ataşehir escort
anadolu yakası escort
ver video porno gratis chloe grace moretz porn captions shannon blake naked news