CAREI – Ресурсен център на Арагон за интеркултурно образование

Castellano – Árabe – Inglés – Francés – Portugués – Rumano – Ruso – Chino – Polaco – Wolof


Ресурсният център на Арагонес за интеркултурно образование – CAREI – e създаден от Отдела по образование, култура и спорт на Правителството на Арагон с цел да подпомага арагонската образователна общност по всички въпроси, свързани с приема и интегрирането на имигрантите в образователната система от гледна точка на интеркултурността. Това е залог за бъдещето, единствената възможност, отворена за Вашето задължително присъединяване към идеята, че училището може да изгради бъдеще търсейки пътища за срещи и смесване на раси, които да ни отведат към едно по-свободно, по-справедливо и по-солидарно общество.

CAREI